บริการของเรา (Our Service)

ประชาสัมพันธ์ โครงการอบรมพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างรู้เท่าทัน
เสริมสร้าง ทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพและรู้เท่าทัน
ตลอดจนการทำงานยุคดิจิทัศน์ เพียงหลักสูตรละ 450 บาท
ในปัจจุบันมีการระบาดของโควิด19  จึงต้องมีการเว้นระยะห่างทางสังคม
โดยมีการกำหนดผู้เข้าร่วมอบรม ต้องมีการเว้นระยะห่าง  
สามารถโรงเรียนระบุวันและเลือกช่วงเวลา พร้อมตอบกลับเอกสาร       
      ช่วงเวลา  09.30 – 12.00 น.           ช่วงเวลา 13.30 – 16.30 น.

มีความยินดีที่จะตอบข้อสงสัยและให้ข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมแก่ท่าน
โดยติดต่อ คุณบอย โทรศัพท์และ ID-line : 096-236-7961