สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน “วิทยาการคำนวณ”

สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชา วิทยาการคำนวณ ” วิทยาการคำนวณ ชวนคิด ” นี้ เป็นสื่อที่ใช้สอนในส่วนของการคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ เป็นขั้นเป็นตอน (Computing Science) โดยสื่อจะมีทั้งหมด 3 รูปแบบ ดังนี้ครับ

1. รูปแบบพร้อมทำงานบนคอมพิวเตอร์ Pc และ macOS โดยเป็นไฟล์ exe กดเล่นได้เลย ไม่ต้องติดตั้งลงเครื่องครับ เหมาะสำหรับโรงเรียนที่มีคอมพิวเตอร์ แต่ไม่มีอินเตอร์เน็ต สามารถ ดาวน์โหลดได้ด้านล่างครับ

1.1 ) ดาวน์โหลด สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิทยาการคำนวณ ชวนคิด เวอร์ชั่น Pc (32 bit / 64 bit)

1.2 ) ดาวน์โหลด สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิทยาการคำนวณ ชวนคิด เวอร์ชั่น macOs

2. รูปแบบการทำงานแบบ Online สามารถเล่นได้บนเว็บเบราเซอร์ ในมือถือ / แท็บเล็ต / Pc ไม่ต้องติดตั้งลงเครื่องครับ เหมาะสำหรับโรงเรียนที่มีคอมพิวเตอร์ และมีอินเตอร์เน็ต สามารถกดลิ้งด้านล่าง ได้เลยครับ

2.1 ) วิทยาการคำนวณ ชวนคิด

3. รูปแบบแอพพลิเคชั่น (Applications) ** ระบบแอนดรอยด์ เท่านั้น ต้องดาวน์โหลดและติดตั้งลงบนมือถือ / แท็บเล็ต ให้เรียบร้อย เหมาะสำหรับโรงเรียนที่มีแทบเล็ต หรือ มือถือ ระบบแอนดรอยด์ สามารถกดลิ้งได้ด้านล่างครับ

3.1) ดาวน์โหลด สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิทยาการคำนวณ ชวนคิด เวอร์ชั่น แอนดรอยด์

3. เเบบออนไลน์ >>> คลิกที่นี้