ข่าวสารประชาสัมพันธ์ >>> Information2021

สำหรับ คุณครู และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมกลุ่ม Facebook เพื่อเข้ารับการอบรม online
กลุ่ม Facebook ใช้เพื่อการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร
https://www.facebook.com/groups/261094055185068/?ref=share

ระบบคลังเกียรติบัตรอบรมทักษะคอมพิวเตอร์เชิงปฏิบัติการออนไลน์
คลิกที่นี่

ระบบส่งผลงานโครงการอบรมทักษะคอมพิวเตอร์เชิงปฏิบัติการออนไลน์
คลิกที่นี่

สำหรับ เด็ก ๆ และนักเรียนที่สนใจเรียนรู้ Coding & Robotice เข้าร่วมกลุ่ม Facebook เพื่อเข้ารับการเรียน online
กลุ่ม Facebook ใช้เพื่อการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร
https://www.facebook.com/groups/801542023867978

ระบบส่งงานนักเรียน ออนไลน์
คลิกที่นี

สอบถามรายละเอียดการอบรม และ การใช้งาน ได้ที่ โทร. 096-236-7961 ID-line boycomservice
เพจ Kruboycoding
Email support@bcomcybershop.com
เว็บไซต์ www.bcomcybershop.com