ข่าวสารประชาสัมพันธ์ >>> Information2021

October camp for Teachar 2021
กิจกรรมอบรมทักษะคอมพิวเตอร์สำหรับคุณครู รูปแบบออนไลน์ เพื่อให้มีความรู้เกิดทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้อย่างมีประสิทธิภาพและรู้เท่าทันโดยเน้นพัฒนาผู้เรียนเป็นสำคัญสู่เยาวชนศตวรรษที่ 21
ตลอดจนการทำงานยุคดิจิทัศน์โดยมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ออนไลน์ ผ่าน Application Team link และ Zoom meeting เท่านั้น
ดาวน์โหลดหนังสือ เเจ้งการกิจกรรมอบรมคอมพิวเตอร์ ตามลิงค์ด้านล่าง
https://drive.google.com/…/1yWtInWgIDMSgIAVb…/view…
เปิดรับสมัคร ลงทะเบียนจองคิว การอบรมทักษะคอมพิวเตอร์ออนไลน์
ลงทะเบียนได้ที่ ตามลิงค์ด้านล่าง หรือ Scan QR-code
https://forms.gle/Qc5NiE5sCzKjdspb6
กรณีเงือนไขที่ 1 สมัครโดยโรงเรียน ระบุวันเวลา ตอบกลับในเอกสาร
กรณีเงือนไขที่ 2 สมัครด้วยตนเอง กรุณาติดต่อ ครูบอยโดยตรง
สามารถสอบถามรายละเอียด ได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ . 096-236-7961 หรือทาง Inbox เพจ kruboycoding
เปิดรับสมัครนักเรียนทำกิจกรรม October camp for Students 2021
ช่วงปิดภาคเรียนตุลาคม 2564 นี้ สนุกกับการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยออกแบบหลักสูตร เพื่อให้เด็กสนุกกับการทดลองกิจกรรม Workshop มากมาย งาน DIY ตลอดจนเสริมสร้างบูรณาการเด็กในเรื่องต่าง ๆ ให้เด็กได้สัมผัสกับการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง เน้นสร้างเยาวชนเป็นนักคิดค้นประดิษฐ์นวัตนกร สู่พลเมืองยุค New Nolmal
โดยมีการจัดการเรียนรู้เน้นรูปแบบ PLC for STEM Education
ดาวน์โหลดหนังสือ เเจ้งการจัดกิจกรรม ตามลิงค์ด้านล่าง
https://drive.google.com/…/1Izjwou8Me27MLhZiG5P…/view…
ลงทะเบียนได้ที่ ตามลิงค์ด้านล่าง หรือ Scan QR-code
https://forms.gle/my8B4VRzZzH6NjFm9
สอบถาม ได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ . 096-236-7961 หรือทาง Inbox เพจ kruboycoding